Lloguers i serveis

Ús diari per adults

IGI inclòs
11,78€

Entrada

Adult general

4,41€

Entrada

Adult piscina

6,62 €

Entrada

Adult gimnàs

96,39€

Paquet de 10 entrades

Adult general

35,40€

Paquet de 10 entrades

Adult piscina

53,10 €

Paquet de 10 entrades

Adult gimnàs

Ús diari per menors

IGI inclòs
7,50€

Entrada

Menor general

3,31€

Entrada

Menor piscina

4,97 €

Entrada

Menor gimnàs

59,98€

Paquet de 10 entrades

Menor general

26,54€

Paquet de 10 entrades

Menor piscina

39,81 €

Paquet de 10 entrades

Menor gimnàs

Lloguer d'espais i serveis

IGI inclòs
41,79€

Pista poliesportiva

Preu per hora

34,67€

Sales polivalents

Preu per hora

11,06€

Taquilles

Preu trimestral

Pàdel

IGI inclòs
1,61€

Pista de 10.00h a 16.15h

Abonats / hora

3,75€

Pista de 17.30h a 22.30h

Abonats / hora

4,82€

Pista de 10.00h a 16.15h

No Abonats / hora

9,64€

Pista de 17.30h a 22.30h

No Abonats / hora

5,36€

Lloguer pala de pàdel

Preu per hora

6,91€

Venda pot pilotes de pàdel

NOTA IMPORTANT

Entrada gratuïta per les persones de la tercera edat,
residents a la parròquia de Sant Julià de Lòria, amb Carta Magna.

Al formular la primera inscripció s'haurà de realitzar un pagament de 30€.
En cas que es tracti d'una re-inscripció s'haurà de fer efectiu un pagament de 25€.

*Estudiant: estudiants fins 25 anys i que no siguin assalariats.